Istraživanje o tzv. post-COVID19 sindromu

Dragi prijatelji,

Provodimo istraživanje o neuropsihološkim simptomima koji mogu biti dio post-COVID stanja, odnosno produženog COVID-a. Učešće je dobrovoljno, a podaci će se koristiti isključivo u naučne svrhe. Po okončanju studije, podijelićemo rezultate o broju i intenzitetu simptoma na nivou uzorka koji budemo prikupili. Anketa je na linku ispod.

Hvala vam,

Selman Repišti

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3rbH34CoMCDZgUM1yhMZ5pq1HUVOh5MhTbSazl-4sNMaaHg/viewform?fbclid=IwAR1s9xxj-wtj8zPh0PCVSMKCwLM_YvqZLsGG_fyd5v4fL1seIrd63q-ke1Q